rgba(32, 46, 55, 0.3)

GAMA consulting


Пројектовање и развој, продаја, производња и монтажа машина, процесне опреме и челичних конструкција.


О нама

О нама


У последњих неколико година Gama consulting је радила углавном за стране инвеститоре и најбоље резултате смо постигли у производњи опреме за Leoni и Yura, два светски позната произвођача аутомобилских каблова. Прошле године смо кренули да сарађујемо са америчком компанијом Cooper Tires и француском компанијом Vossloh Cogifer у истој области. У априлу ове године смо ушли у кооперацију са Michelin Serbia у неколико различитих домена, почевши од производње опреме до инсталације специјалних машина. У Michelin Serbia смо такође радили на челичним конструкцијама за нову миксер халу. Наши клијенти су још и PKC, финска компанија у Смедереву (производна линија) и Henkel, аустријска компанија у Крушевцу (радне платформе и инсталација опреме).

Са Leoni у Србији смо одпочели сарадњу пре 4 године и досад производимо преко 200 различитих производа у секцији производње и одржавања. Сви наши производи садрже пуну техничку документацију и цртеже (од стране наших инжињера) који су на располагању клијентима у било које време. Можемо да произведемо широк спектар производа, почевши од малих алата и носача каблова преко специјланих система за варење и преносних држача све до карусела и комплетних монтажних линија. У предходном периоду смо пројектовали и направили доста нових производа, алата и система. Потписали смо дугорочни уговор са Leoni Wiring System Southeast за снабдевање опремом.

Главне активности у Cooper Tire Србија и Michelin, се односе на инсталацију опреме у новим производним халама. У последњих 18 месеци смо поставили више од 90% нових машина у Cooper tire, Инсталција опреме подразумева склапање, монтажу, повезивање одређених водова, пројектовање и инсталацију потребних цевовода, вишеспратне платформе, степенице, и производњу друге пратеће опреме.

Делатност

Производња опреме - од простих држача до софистициране процесне опреме
Грејање, вентилација, климатизација, компримован ваздух
Конструисање производних постројења
Инсталација производне опреме
Пројектовање у машинству, ХВАЦ и грађевини
Припрема документације

Људство

Наши запослени су највреднији сегмент Gama Group који нам омогућава да испунимо скоро све захтеве наших клијената.
20 инжињера различитих дисциплина - машински, граћевински, електротехнички,архитектонски
200 радника - механичари, лиценцирани вариоци, монтери, молери, грађевинари...

Објекти

Производне хале од 5000 m² у нашем поседу
Производне хале од 1300 m² закупљене
Канцеларије 150 m²

Алати и опрема

Gama consulting је врло добро опремљена фирма, нарочито у делу металургије:
пресе, машине за сечење, ролер млинови, дизалице, траснпортна возила, апарати за варење,
стругови, ручни алати, грђевинске машине. Дорада: пескарење, фарбање, пластифицирање

Референце


Leoni Малошиште производна хала 25000 m² (turnkey)
Cooper Tire Крушевац Котларница и ХВАЦ систем 20t, пара (turnkey)
Cooper Tire Крушевац производња и инсталација опреме
Actavisфабрика лекова, Лесковац производња комплетних инсталација за нову производну халу 3000 m²
Michelin, Пирот, Србија производња и иснталација опреме
Leoni Serbia производња и инсталација опреме
Нишауто, Ниш изградња постројења за хлађење и прераду воћа P=3500 m²
Fiat Србија Котларница – 180 MW
Rumaguma Galaxy, Рума пројектовање комплетних инсталација за грејање и вентилацију у новој производној хали, 11.000 m²
Philip Morris,Ниш производња и инсталација нових ферментационих комора за дуван, 1.000 m²
Спортска хала, Куршумлија електро инсталације, 1500 седишта
Kronospan SRB, Лапово нова фабричка зграда за паковање плоча и адаптација постојећих постројења за инсталацију аутоматске линије за паковање 1300 m²
Nigos, Ниш изградња постројења за производњу сушара за дрво, 2800 m²
Auto MG Commerce, Ниш главни пројекат изградње, 1680 m²
Philip Morris, Nis канализација, спољни хидрант и водовод
Универзитетско насеље, Београд систем грејања и вентилације, 22.000 m²
Inter Lemind, Лесковац електро инсталације
Пролом вода, фабрика воде, Пролом Бања електро инсталације, 4000 m²
Хотел Луковска Бања електро, грејни и вентилациони систем, 4000 m²
Dankom, Куршумлија главни пројекат изградње, 3520 m²
Младост, Мала Плана реконструкција крова циглане, 7500 m²
Меркатор Тржни центар, Крушевац цевоводи за воду и канализацију
Leoni Прокупље,
производна и управна зграда
деконтаминација, изградња, грејање и вентилација, електроинсталације, канализација и водовод, намештај, 7700 m²
Leoni Прокупље ново комплетно производно постројење 6500 m² са пратећим објектима
Leoni Прокупље реконструкција старе управне зграде
Yura corporation Србија производна опрема
Leoni Прокупље помоћна опрема у производњи
Leoni Прокупље надоградња производне хале 2500 m²

Галерија


Сертификати


Контакт


+381 (27) 334.056
+381 (27) 322.362

Василија Ђуровића Жарког 56
Прокупље